Wanneer je een bedrijf opricht, heb je de keuze om je adres hiervan op je thuisadres te zetten of je kan kiezen voor een maatschappelijke zetel als adres. Je onderneming kan doorheen de jaren groeien, waardoor je je adres wil of dient te veranderen. Bij een eenmanszaak wijzigt de maatschappelijke zetel automatisch als je verhuist naar een nieuwe aders. Als vennootschap kan je je maatschappelijke zetel wel zelf veranderen. In deze blog geven we meer uitleg over wat je juist moet doen om je maatschappelijke zetel te verplaatsen. Bij Bedrijvencentrum Waasland kan u ook uw maatschappelijke zetel plaatsen.

Nieuw wetboek

Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op alle vennootschappen. Dit heeft de manier waarop de maatschappelijke zetel verplaatst kan worden eenvoudiger gemaakt.

Voordien was je verplicht om het adres op te nemen in de statuten. Volgens het nieuwe wetboek van vennootschappen, volstaat het om enkel het gewest (Vlaams, Waals of Brussels) in de statuten te vermelden. Je volledige adres moet dus niet meer verplicht in de statuten staan.

Adres in de statuten

Allereerst is het belangrijk om te weten of het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap in de statuten van de vennootschap vermeld wordt. Indien het adres in de statuten staat, dient er een statutenwijziging te gebeuren.

De taal in de statuten wijzigen door gewestwijziging

Wanneer de onderneming, en dus ook de maatschappelijke zetel, van gewest veranderd, dan moet de taal van de statuten ook aangepast worden. Hiervoor is een algemene vergadering van aandeelhouders nodig om deze beslissing te nemen en een statutenwijziging hoort hier ook bij.

Hoe de vestigingseenheid van je onderneming aanpassen

Om je vestigingseenheid aan te passen, kan je dat op twee manieren doen. Allereerst is dat mogelijk via de website ontwikkeld door de overheid, My Enterprise. Je dient je in te loggen en je kan de aanpassing geheel gratis doen. Er is ook de mogelijkheid om dit via het ondernemingsloket te doen, maar dat is wel betalend.

 Uw maatschappelijke zetel bij Bedrijvencentrum Waasland zetten

Bij Bedrijvencentrum Waasland kan u kiezen om uw maatschappelijke zetel hier te plaatsen. Daarnaast biedt BC Waasland ook nog verschillende andere diensten aan, waaronder kantoren, vergaderruimtes, flexwerkplekken, magazijnen en virtuele kantoren. Indien u op zoek bent naar een maatschappelijke zetel, contacteer ons gerust voor meer informatie. Graag tot snel bij Bedrijvencentrum Waasland!