Mogelijkheden om uw maatschappelijke zetel te plaatsen

Wanneer u een bedrijf opricht, zijn er enkele mogelijkheden om uw bedrijf te huisvestingen. Een postbusadres of een virtueel kantoor mogen wettelijk gezien niet, maar een co-working plek of business center zijn echter wel toegestaan. In de wet staat geen expliciet verbod op het huren van een maatschappelijke zetel. Je hoeft geen eigenaar te zijn van de locatie. Bij Bedrijvencentrum Waasland kan u dus perfect terecht om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Een goede locatie voor een maatschappelijke zetel is van belang

De locatie van de maatschappelijke zetel is van belang voor het bepalen van de rechten en plichten van een onderneming. Ook is dit de plek waar alle officiële briefwisseling toekomt.

Onze receptionisten bij Bedrijvencentrum Waasland zijn aanwezig van 8u30 tot 17u30. Tijdens deze uren ontvangen wij graag uw post en pakketjes. Bedrijvencentrum Waasland is vlot bereikbaar om post en pakjes te leveren. Pakketjes kunnen tijdens de kantooruren opgehaald worden. Bij Bedrijvencentrum Waasland krijgt iedere klant ook een eigen postvakje, waar u 24/24 terecht kan om uw post te komen ophalen.

plattegrond bc waasland

Een maatschappelijke zetel heeft minder risico’s bij schulden

Als je je thuisadres of je ouderlijk huis opgeeft als maatschappelijke zetel, dan mag een deurwaarder ervan uitgaan dat de hele inboedel op het adres van de maatschappelijke zetel van een vennootschap ook eigendom is van de rechtspersoon (je vennootschap).

Wanneer je dan financiële problemen krijgt of schulden, kunnen schuldeisers een deurwaarder inroepen en die kan op zijn beurt dan weer beslag leggen op je privé bezittingen. Daarom is het van belang om goed na te denken waar je je maatschappelijke zetel vestigt. Bij Bedrijvencentrum Waasland ben je alvast geruster. Je privé eigendom is echter veilig.

Een maatschappelijke zetel en het adres bij een eenmanszaak.

Ook een eenmanszaak is wettelijk verplicht een maatschappelijke zetel te hebben. De maatschappelijke zetel is simpelweg het officiële adres van de zaakvoerder.

Gelukkig blijft bij een adreswijziging de administratieve rompslomp beperkt. Wanneer je als zaakvoerder van een eenmanszaak verhuist, en dus je domicilie ook verandert, wijzigt ook je adres van je maatschappelijke zetel automatisch naar je nieuwe adres.

Wanneer je je domicilie wijzigt bij de gemeentelijke dienst bevolking van je nieuwe woonplaats worden ook andere overheidsinstellingen op de hoogte gebracht van je adreswijziging, waaronder de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO wordt dus automatisch op de hoogte gebracht van je adreswijziging.

Officieel voer je dan je administratieve zaken op je nieuwe adres uit.

Bedrijvencentrum Waasland helpt u graag verder met uw maatschappelijke zetel te vestigen!

BC Waasland bied naast Maatschappelijke zetels ook nog verschillende andere diensten aan, waaronder kantoren, vergaderruimtes, flexwerkplekken, magazijnen en virtuele kantoren. Indien u op zoek bent naar een maatschappelijke zetel, contacteer ons gerust voor meer informatie. Graag tot snel bij Bedrijvencentrum Waasland!